Wat is een gewaarmerkte kopie en waar kan ik deze laten maken?


​Een gewaarmerkte kopie (van het diploma of getuigschrift) is een kopie waarop een originele waarmerkstempel en handtekening staat. Je kunt een gewaarmerkte kopie laten maken bij je eigen onderwijsinstelling of bij een notaris. Ook kun je een gewaarmerkt kopie krijgen aan de balie van de CSa (Jaffalaan 9a) als je het originele document meeneemt.
Een gewaarmerkte kopie kan alleen verwerkt worden als deze als hard copy wordt ingeleverd.

Zie ook...