Wat is het verschil tussen Aardwetenschappen en Applied Earth Sciences (Aardwetenschappen en Technische Aardwetenschappen)?

Bij Applied Earth Sciences is kennis van de geologie meer een middel dan een doel. Uiteindelijk gaat het bij Applied Earth Sciences veel meer om de technologie dan om de geologie. Je moet echter wel veel kennis van de geologie hebben om de technologie te kunnen begrijpen, ontwikkelen en/of toepassen. Applied Earth Sciences is in principe dus een technische studie en heeft daardoor veel meer wis- en natuurkundige vakken in het programma.

Zie ook...