Wat is het verschil tussen de opleiding Bouwkunde aan de TU Delft en de TU Eindhoven?

Het is lastig om een antwoord op deze vraag te geven. Het ligt een beetje aan de eigen wensen en voorkeuren. Over het algemeen zegt men dat de opleiding in Eindhoven technischer is en dat wij in Delft creatiever zijn.

In Delft staat het ontwerpen centraal, in ieder semester moet je een ontwerpopdracht uitvoeren. De ontwerpopdracht wordt steeds complexer en je moet meer kennis integreren uit de vakken die je gedurende de opleiding krijgt.

Bij het ontwerpen gaat het er om dat je op een methodische manier, volgens een concept (uitgangspunt) ontwerpt, dus niet alleen omdat iets “mooi” is of dat het technisch kan, maar omdat je een bepaalde oplossing voor een probleem (programma van eisen) systematisch hebt uitgewerkt. Het is dus ook creatief in de zin van innovatief. Nieuwe oplossingen bedenken voor problemen en vraagstukken.

Grofweg gezegd komen ontwerpen en de technische kant zowel in Eindhoven als in Delft aan bod, maar ligt in Eindhoven meer het accent op de technische correcte uitvoering van het ontwerp en in Delft meer op de conceptuele uitvoering van het ontwerp.

Zie ook...