Is er een numerus fixus aan de TU Delft?

De afgelopen jaren is de belangstelling om bij de TU Delft te studeren enorm toegenomen. Natuurlijk zijn we daar blij mee, maar we willen er ook voor zorgen dat we de studenten goed onderwijs kunnen blijven geven en dat er voldoende plaats is in de onderwijsruimtes. Daarom hanteert de TU Delft een numerus fixus met decentrale selectie en gewogen loting voor een aantal bacheloropleidingen.

Er zijn drie mogelijkheden om toegang te krijgen tot een opleiding met een numerus fixus: rechtstreekse plaatsing, decentrale selectie en gewogen loting. De bacheloropleidingen Industrieel Ontwerpen en Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek maken gebruik van al deze manieren om studenten te selecteren voor de beschikbare plaatsen. De bacheloropleiding Bouwkunde maakt gebruik van rechtstreekse plaatsing en gewogen loting. 

Meer informatie over de numerus fixus staat op TU Delft> Studeren> Studeren aan de TU Delft> Numerus fixus.


Zie ook...