Welk profiel vwo-diploma voldoet aan de toelatingseisen van de TU Delft?

Profiel Natuur & Techniek
Met een vwo-diploma met het profiel Natuur & Techniek kun je tot alle opleidingen aan de TU Delft toegelaten worden.

Profiel Natuur & Gezondheid
Als je wilt worden toegelaten met een NG–profiel dan moet je examen gedaan hebben in Wiskunde B en Natuurkunde. Voor Technische Wiskunde en Technische informatica volstaat Wiskunde B.
Let op: in de oude VWO-profielen is dit wiskunde B1 en B2 en Natuurkunde 1 en 2.

Maatschappij profiel
Met een EM- of CM-profiel heb je alleen toegang tot de opleidingen van TU Delft als je voor het begin van het studiejaar je kennis van Wiskunde B, Natuurkunde en eventueel Scheikunde aantoonbaar op VWO-niveau gebracht hebt.


Kijk voor meer informatie op TU Delft> Studeren> Studeren aan de TU Delft> Toelating en aanmelding> Met Nederlands diploma naar BSc> Toelatingseisen> Vwo-diploma.

Moet je jouw profiel aanvullen met een of meerdere vakken? Dat kan via de Open Universiteit, kijk op voortentamen.nl voor meer informatie.


Heb je een vwo-diploma behaald vóór de invoering van de profielen, dan geldt een aparte regeling.

Heb je vragen over toelating met een vwo-diploma 'oude stijl'? Bel (015-2784249) of mail (baliecsa@tudelft.nl) de centrale studentenadministratie van de TU Delft.

 

Zie ook...