Mogen mijn ouders mee naar de Open dagen?

Ouders zijn van harte welkom op de orienterende Open dagen, die ieder voorjaar plaatsvinden. Je kunt dit bij je aanmelding aangeven.
De verdiepende Open dagen (najaar), zijn alleen bedoeld voor scholieren van 5&6 vwo. Er is dan geen ouderprogramma.