Mogen mijn vriendjes/klasgenoten mee naar de Open dagen?

Je vrienden en klasgenoten kunnen gewoon naar de open dagen komen, maar wel graag aanmelden via mijnlinkmet.tudelft.nl.